ติดต่อเรา


UploadImage
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
PTT Natural Gas Business Saving Co-operative, Limited
 
ที่อยู่   59 หมู่ที่ 8 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์  (038)274390-5 ต่อ 35027-8 Fax.35303 หรือ 092-7596998, 092-7594018
Website  www.pttngbsc.com
Email  pttngbs@pttplc.com,pttngbs@gmail.com