รายการจ่ายเงินสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2560

โดย admin
 วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.
 2219

 

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 94 470,000.00
ค่ารักษาพยาบาล 130 260,000.00
รับขวัญทายาทใหม่ 118 118,000.00
สมาชิกเกษียณอายุ 25 25,000.00
สมาชิกสมรส 35 35,000.00