รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2561

โดย admin
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:38 น.
 1826

 

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 112 560,000.00
ค่ารักษาพยาบาล 141 282,000.00
รับขวัญทายาทใหม่ 126 126,000.00
สมาชิกเกษียณอายุ 26 260,000.00
สมาชิกสมรส 39 39,000.00