รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2563

โดย admin
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:51 น.
 2366

 

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 36 180,000.00
ค่ารักษาพยาบาล 53 106,000.00
รับขวัญทายาทใหม่ 33 33,000.00
สมาชิกเกษียณอายุ 35 350,000.00
สมาชิกสมรส 11 11,000.00
รวมเป็นเงิน   680,000.00