ขยายเวลา รับสมัคร กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2566

โดย admin
 วันที่ 28 ก.ย. 2565 เวลา 15:31 น.
 1000
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด
           
                              สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ข่าว
 “ประกาศ ขยายเวลารับสมัคร กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2566
                  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ปี 2566-2567) ”
 
       
               โดยสมาชิกที่สนใจสามารถส่งใบสมัครให้กับสหกรณ์ฯได้
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2565
 
โดยสมาชิกทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
ได้ที่ Line @ Pttngbs, Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.
และ Websit www.pttngbsc.com
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                            ทองพูน กมเลศร์
         ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
        เบอร์โทรติดต่อสหกรณ์ฯ โทร.092-7596998,092-7594018
        E-mail : pttngbs@pttplc.com
UploadImage