ข่าวประชาสัมพันธ์ กันยายน 2566

โดย admin
 วันที่ 05 ก.ย. 2566 เวลา 13:05 น.
 1609
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด
           
                              สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ข่าว
  1. ประกาศ รับสมัคร กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40  ปี 2567
        โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ปี 2567-2568)
  1. ประกาศ รับสมัคร ผู้จัดการสหกรณ์
  2. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่ต้องการซื้อรถยนต์ Hyundai
  3. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน สอ.กฟผ.
  
  สมาชิกที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
UploadImage