การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566 วันที่ 14 พ.ย.66

โดย admin
 วันที่ 07 พ.ย. 2566 เวลา 13:45 น.
 477
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด
 
                  สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ข่าว
  1. กำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
  1. การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
  1. เริ่มลงทะเบียน 08.00 น. เป็นต้นไป   
  โดยสมาชิกทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
ได้ที่ Line @ Pttngbs, Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.
และ Websit www.pttngbsc.com
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                            กรวรา โพธิพันธุ์
         เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
        เบอร์โทรติดต่อสหกรณ์ฯ โทร.092-7596998,092-7594018
        E-mail : pttngbs@pttplc.com
UploadImageUploadImageUploadImage